മിഴിവ് 2022 - ഓൺലൈൻ വീഡിയോ മത്സരം
സര്‍ക്കാരിന്റെ വികസന ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

നേട്ടങ്ങൾ,വിജയഗാഥകൾ,സ്വപ്നപദ്ധതികൾ

രജിസ്റ്റര്‍  ലോഗിന്‍

LAST DATE OF SUBMISSION 07-03-2022
award momento

സമ്മാനങ്ങള്‍

₹ 1,00,000

ഒന്നാം സമ്മാനം

₹ 50,000

രണ്ടാം സമ്മാനം

₹ 25,000

മൂന്നാം സമ്മാനം

10 പേർക്ക് പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം 5000 രൂപ വീതം.

ലഭിക്കുന്ന എൻട്രികളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വീഡിയോകള്‍ക്ക് യഥാക്രമം 1,00,000 രൂപ, 50,000 രൂപ, 25,000 രൂപ വീതം സമ്മാനം നൽകും കൂടാതെ ഓരോ ജേതാവിനും സാക്ഷ്യപത്രവും ശിൽപവും ലഭിക്കും. പത്തുപേർക്ക് പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം ആയി 5000 രൂപ വീതവും സാക്ഷ്യപത്രവും നൽകും.

നിബന്ധനകള്‍

  1. ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'മിഴിവ് - 2022' ഓൺലൈൻ വീഡിയോ മത്സരത്തിലേയ്ക്ക് എൻട്രികൾ ക്ഷണിച്ചു.
  2. എൻട്രികൾ ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാം.അവസാന തീയതി മാര്‍ച്ച്‌ 7.
  3. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വികസന ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ, വിജയഗാഥകൾ, സ്വപ്നപദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ വീഡിയോകൾക്ക് ആധാരമാക്കാം.
  4. പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയോ മൊബൈലോ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫിക്ഷൻ/ ഡോക്യുഫിക്ഷൻ/ അനിമേഷൻ,മ്യൂസിക് വീഡിയോ, മൂവിംഗ് പോസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങി ഏത് രീതിയിൽ നിർമിച്ച വീഡിയോകളും മത്സരത്തിനായി പരിഗണിക്കും. എന്നാൽ,മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ആധാരമായതും സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ലളിതവും കൗതുകം നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കണം സൃഷ്ടികൾ.
  5. വീഡിയോകളുടെ പരമാവധി ദൈർഘ്യം 90 സെക്കന്റ്സ്. ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉൾപ്പടെ ചേർത്ത് എച്ച് ഡി(1920×1080) mp4 ഫോർമാറ്റിലാണ് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ് വേഡും ഉപയോഗിച്ച് വേണം വീഡിയോകൾ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ.
  6. ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് വീഡിയോകൾവരെ മത്സരത്തിനായി സമർപ്പിയ്ക്കാം. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം.
  7. മത്സരത്തിലേയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ വിദഗ്ദ്ധ ജൂറി വിലയിരുത്തി സമ്മാനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കും.
  8. മിഴിവ് മത്സരത്തിലേയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന എൻട്രികളുടെ മുഴുവൻ പകർപ്പവകാശവും ഐ &പി ആർ ഡി വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

വിജയികള്‍

മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ (2021) ലെ മിഴിവ് അവാര്‍ഡ്‌ ജേതാക്കള്‍

വിഷയം - നിങ്ങൾ കണ്ട വികസന കാഴ്ച .

ജുറി

Jury

മത്സരത്തിലേയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ വിദഗ്ദ്ധ ജൂറി വിലയിരുത്തി സമ്മാനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കും..

Contact Us

I&PRD

A department of the Government of Kerala meant for providing the public and the media with timely and up-to-date information on government policies, programmes, schemes, initiatives and achievements through print, electronic and social media, undertaking of publicity campaigns, trade fairs and also for gathering the response, suggestions and demands of the public and bringing them to the government’s attention.

Director,
Information & Public Relations Department
South Block, Government Secretariat,
Thiruvananthapuram -695 001, Kerala


0471-2518781
prdprogrammeproducer@gmail.com